IQ och framgång hänger ihop, men ofta till ett högt pris

Vetenskaplig forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan personers framgång, så som att behålla och få ett bra jobb, i livet och deras IQ. Studier visar att om du har en IQ på under ett värde av 90, så löper du åtta gånger större risk att hamna i fängelse samt fem gånger större risk för att leva i fattigdom, gentemot den som har ett värde på över 110. IQ har mätts i över hundra år. IQ-skalan är utformad så att genomsnittet för allas IQ är 100. Förutom genomsnittet är skalan symmetrisk, det finns därför det vill säga lika många som har ett värde på 130 som värde på 70. 

Det går att träna upp din IQ

Precis som du blev smartare av att göra dina läxor i skolan kan du genom att öva på diverse olika saker, så som är relaterade till IQ tester, öka din IQ. Om du har ett högt IQ-värde och bra på att lösa olika uppgifter, kan du därför kalla dig smart. Alla personer kan dock inte läsa sig till extremt höga IQ. Den generella intelligensfaktorn, g, är en ärftlig faktor och ett mått på hur bra hjärnan fungerar, till exempel på hur information kan föras över mellan hjärnans centra samt hur snabbt de olika nervsignalerna färdas. Det kan kännas orättvist att det alltid kommer finnas en annan än dig själv som är mer förberedd sedan födseln och uppväxten.  

Hög intelligens och låg IQ

Generellt sätt är faktorn g ett mått på hur mycket kunskaper din hjärna kan rymma och IQ ett mått på hur mycket kunskap du har. Därför är det möjligt att ha en låg IQ, trots du har hög intelligens. Om så är fallet, finns det stor potential till att öka din IQ. Däremot, om du har låg IQ och en låg g är dina möjligheter begränsade att öka din IQ. 

Hög IQ har ofta ett högt pris

Trots att IQ är länkad till framgång i livet visar forskning att det finns även nackdelar med att vara väldigt intelligent samt ha en hög IQ. Ett exempel är att smarta personer har en sämre benägenhet att uttrycka och förstå sina egna känslor så väl som beteende. Ett annat exempel är att alla förväntar sig att du ska vara bäst och prestera bäst hela tiden. Detta kan medföra att du är mer rädd än andra att misslyckas och på så sätt undviker att ta risker, som skulle kunna förbättra ditt liv. Andra exempel är att du förstår hur mycket du inte förstår samt har lätt att övertänka och sätter på så sätt dig själv i olika situationer som inte finns, förutom i hjärnan. Med andra ord är det bara luta sig tillbaka, slappna av, och syssla med något man gillar och vara den man är. Åk och fiska, spela golf eller gå på spa. Man är den man är och det är inte mycket man kan göra åt saken.