När man pratar om högt IQ tänker man ofta på lite speciella personer som ofta saknar social förmåga och som sitter och mumlar för sig själva samtidigt som de memorerat telefonkatalogen. Men ett högt IQ och förmågan att se bortom gränserna och tänka i nya banor kan vara helt avgörande och skapa helt fantastiska saker som förändrar livet för människor jorden över. Några av världshistoriens allra största och mest framgångsrika upptäckare kännetecknas av just högt IQ, och har alla bidragit till att förändra världen på olika sätt.

Newton och fysikens lagar

Högt IQ - till bra saker!Isaac Newton är en av världhistoriens främsta vetenskapsmän och hans upptäckter publicerades första gången redan 1687 i Pilosopiae Naturalis Principia Mathematica. Newtons rörelselagar hade redan forumlerats av Galileo Galilei och hans kollega René Descartes, men Newton förfinade dessa och gav dem deras slutliga forumlering – vilken råder än idag. Newtons lagar lade grunden till den klassiska fysiken som kom att råda i västvärlden fram till det tidiga 1900-talet. Lagarna beskriver ett föremåls acceleration, deformation och lägesförändring och Newton beskrev även hur ljuset färdas och beter sig. Newtons upptäckter av gravitationen och rörelse ger forskare möjlighet att förklara bland annat hur solsystemet fungerar.

Bohr och Einstein

Efterträdare till Newton är både Bohr och Einsten, som båda på sina egna sätt förändrat fysiken och hur vi ser på världen och vår plats i den. Albert Einstens moderna verklighetsvision och relativitetsteori räknas än idag som den bästa teorin vi har för att förklara universum. Ekvationen E=Mc2 är troligen världens mest kända ekvation och demonstrerar att rymd och tid inte är absoluta utan beroende av varandra och ständigt i förändring.

Nils Bohr var en dansk vetenskapsman och en av 1900-talets främsta atomfysiker. Hans atommodell som bortser från den klassiska fysikens begrepp är fortfarande grundläggande för modern kvantfysik, och Bohr fick Nobelpris i fysik för sina upptäckter 1922. Även Einsten fick ett Nobelpris, året innan Bohr: 1921. Bohr och Einstein är båda arvtagare till Newton, och deras arvtagare i sin tur undersöker just nu existensens största och minsta fenomen med rymdteleskop och partikelacceleratorer. Den mänskliga hjärnan (särskilt hos de begåvningar som ”knäcker koderna” och gör de västentliga upptäckterna, som till exempel Newton och Einstein) är trots allt ganska fantastisk.

Några exceptionella begåvningar

Ytterligare en av världshistoriens största upptäckare och vetenskapsmän är fransmannen Louis Pasteur, som demonstrerade att mjölk kan undvika att bli sur genom uppvärmning, en process som idag kallas patörisering. Även Charles Darwin och hans evolutionsteori har förändrat vetenskapen i grunden, och bevisade därmed planetens och arternas utveckling. Tanken på människan som en direkt skapelse av Gud blev för alltid skakad i grunden i och med Darwins teorier.