Vad är Flynn-effekten?

Kritiker och forskare varnar för att internet och Tv-tittande gör oss dummare. Men studier på barn runt om i världen pekar på en motsatt trend. Det verkar som vi får högre och högre poäng på intelligens-test. Frågan är vilka faktorer som påverkar och om verkligen blir smartare, eller bara tänker på olika sätt.

En global trend som allmänt erkänns av specialister inom området är att från en generation till nästa som blir barns testresultat på IQ-test bättre. För varje decennium så ökar poängen med 3 poäng. Denna uppåtgående trend kallas för Flynn-effekt efter statsvetaren James Flynn som upptäckte trenden. Trenden är så stabil att om testen ska kunna fortsätta att användas så måste de anpassas. Följande IQ-test används för barn: WISC-IV. En WISC-III? En WISC-III? WISC-IV?

Vad innebär det att poängen blir högre?

IQ-test är standardiserade på ett sätt så att genomsnitt poängen på testet ska vara 100 poäng. Idag är dock poängen högre i genomsnitt, exempelvis så har Kina ett genomsnittlig IQ på 105. För att testen ska ha ett genomsnittligt IQ värde på 100 så måste de designas om så att det helt enkelt blir svårare att lösa problemen.

Olika orsaker till Flynn-effekten

En underliggande orsak som har föreslagits till Flynn-effekten är att bättre näring skulle ge hjärnan förbättrad prestanda, men kost kan inte vara den enda bidragande orsaken. Poängen på IQ-test ökande bland annat i Sverige under och efter andra världskriget trots att det rådde brist på mat. En annan orsak kan vara att högre utbildning skulle påverka testresultaten. En inre faktor är arvet från en generation till en annan skulle påverka testresultaten så att vi blir bättre på att lösa problemen.

Modern livsstil

Den moderna miljön kan också spela en roll som orsak till en ökning i poäng på IQ-test. Dagens miljö där vi bland annat tvingas att hantera rörliga bilder kan göra oss bättre på att lösa vissa delar på ett IQ-test som mäter spatial-logisk förmåga. Många av oss tittar på videos på Youtube, spelar datorspel och olika casinospel på nätet där vi stimulerar hjärnan på olika sätt. Det är således möjligt att vi blir bättre på visuellt tänkande och att detta reflekteras i en högre poäng på IQ-test.

En annan bidragande orsak kan vara att vi idag är mer vara vid att bli testade och att bekantskap med IQ-test har lett till ökningen, men det betyder inte nödvändigtvis att vi är smartare.

James Flynn har föreslagit att alla intelligenstest ska uppdateras regelbundet så att IQ kan mätas på ett mer korrekt och lämpligt sätt.