Ett okänt och skrämmande faktum som inte är speciellt välkänt är att många av historiens absolut mest ondskefulla personer samtidigt var väldigt smarta sådana, i alla fall enligt deras IQ. Här ingår bland annat många diktatorer som numera ses som ondskan personifierade, så som Nazitysklands Adolf Hitler och Sovjetunionens Josef Stalin, två ondskefulla ledare som motiverades av hat och tillsammans ligger bakom åtskilliga miljoner människors död.

Är hög IQ något farligt?

Hög IQ kan alltid anses vara en tillgång för den som har det, men om det är en tillgång för andra eller inte beror helt och hållet på vem det är som har det. Är det en vetenskapsman som använder sin höga IQ för att uppfinna läkemedel och annat som hela mänskligheten kan ha nytta av så är det ju en tillgång inte bara för vetenskapsmannen, utan då även för alla andra människor som kan dra nytta av hans läkemedel.

Dock finns det även folk som använder sin höga IQ för att bedriva sina egna, ondskefulla agendor. Detta har historien som sagt visat med all avskyvärd tydlighet. I dessa fall är hög IQ inte någon tillgång annat än för den som har det och de som stödjer denne. För resten av mänskligheten är detta då dock rent ut sagt ett hot som kan få katastrofala konsekvenser. Historien har visat att intellektet hos dessa personer kan växa ifrån moralen helt och hållet, och då kan detta alltså sluta i alla möjliga sorters fruktansvärda scenarion, som krig, svält, folkmord, med mera.

Är detta någon överraskning?

Tänker man efter så är detta egentligen inte någon större överraskning. För att ta sig till maktpositioner så som ledare som Hitler, Stalin, Idi Amin, Pol Pot, Kim-familjen i Nordkorea, med flera, har gjort så krävs det förstås en viss smarthet och skicklighet. Hitler var som exempel en oerhört skicklig talare som verkligen visste hur man skulle göra för att få massorna att slå sig samman och sträva mot samma mål.

Det skrämmande faktumet är alltså att hög IQ inte är något som är exklusivt för människor med goda avsikter, utan oavsett hur ens övriga personlighet ser ut så kan man bli välsignad med detta. Hög IQ innebär med andra ord inget som helst skydd mot empatistörningar och andra psykiska åkommor, något som i kombination med hög IQ alltså kan utgöra en dödlig kombination. Även på lägre hierarkiska nivåer finns det genom historien exempel på sådana här personer, såsom seriemördare och andra psykopater.